Waxing

Dream a little & awaken a new you

Eyebrow Wax

 

18


Threading

 

30


Eyebrow Tint

 

15


Henna Eyebrows

 

30


Eyelash Tint

 

20


All About the Eyes

 

50


Eyebrow Wax, Eyebrow Tint and Eyelash Tint

Lip or Chin Wax

 

10


Sides of Face Wax

 

15


Underarm Wax

 

20


Full Arm Wax

 

30


1/2 Arm Wax

 

20


Full Leg Wax

 

40


1/2 Leg Wax

 

30


Includes knee area

Brazilian First Time

 

60


Brazilian Wax

45min 

50


We only use hot wax

Bikini Wax

 

25


Extended Bikini Wax

 

30